COVID-19

Als je behandeld kan worden, gelden er binnen de praktijk ook een aantal regels. Naast de maatregelen van de overheid, zoals geen handen schudden en in de elleboog niezen, gelden er binnen de praktijk van TCM Clinic Schwab nog aanvullende regels:

  • Kom zoveel mogelijk alleen. Begeleiding is toegestaan mits deze noodzakelijk is.
  • Bij binnenkomst dienen de handen gedesinfecteerd te worden. Handalcohol is in de praktijk beschikbaar.
  • Vermijdt contact met oppervlakken en deurkrukken zoveel mogelijk.

Tijdens de behandelingen zijn er verdere maatregelen genomen om overdracht van het COVID-19 virus zo klein mogelijk te maken. Zo draag ik als behandelend acupuncturist handschoenen op het moment dat er fysiek contact is en tussen elke afspraak worden alle oppervlakken en deurklinken gereinigd.

Heb je vragen over de maatregelen binnen de praktijk van TCM Clinic Schwab of wil je nagaan of je behandeld kan worden? Neem dan contact op.

Poster_Rijksoverheid+Alle+Maatregelen
Poster_Leidraad_infectiepreventie_Covid-19_CAM-sector_v2.0